[WKD手記] - 最好的進攻由防守開始

Royce Sports 曼聯.費格遜 一站式為您提供所有關於曼聯嘅一切, 您諗到嘅都有! 您諗到但我哋無嘅, 話我哋知, 我哋將佢實體化!你仲唔快d like?
https://www.facebook.com/RoyceMU/


經過周中同阿仙奴嘅激戰,曼聯用表現嚟回應球迷要求,莫非呢隊就係摩連奴所講嘅積極性?主場面對英超失波王兼榜尾球隊富咸,拎三分係基本盤,更希望嘅見到係贏得夠說服力。由後場到前場都有新氣象,轉守為攻嘅過程甚為流暢,對手實力低固然係原因之一,但如果呢種戰術重點執行得宜,至少可以用嚟打中下遊球隊。


上半場富咸基本上犯哂曼聯近半季嘅錯,所以睇落一啲都唔陌生:兩邊太容易俾人帶到禁區邊先防守,大大增加出腳風險;唔俾壓力兩閘令達洛特同楊格雙閘齊飛;中路太禮讓俾馬迪同靴里拉分波上腳。呢啲問題全部喺下半場得到改善,曼聯雖有收韁之勢但事實上都踢得辛苦。


轉個角度,曼聯大勝全賴三個防守球員,分別係靴里拉、楊格同達洛特,尤以前者重要。靴里拉瘋狂參與攻防,跑動範圍大到令人忘記今場馬迪踢緊單防中,但真正出色之處在於解放右閘。佢成場波活動範圍主要喺右後方,上半場完美示範如何轉守為攻。相對往時用馬迪墮後去兩個中堅之間,今場曼聯喺後場組織嘅時候偏向用靴里拉做右中堅,利用佢走動多同傳球視野嘅優勢,等達洛特可以留守前場等波。另外要讚佢總會早過其他隊友起動,所以先會不停見到佢殺出嚟助攻攔截等,今場成隊踢得咁生都要多得佢嘅無球意識加勤力。


細心留意的話,曼聯今場兩閘早段壓得非常之高,佢地唔使格硬帶波上去,反而多由中場創造到一定空間後先分俾兩邊﹐兩閘自然可以專注於突破同傳中。說易行難,要嚮無球狀態下企得咁前就必須對中堅同中場有信心,否則往往會因為驚輸反擊而逗住嚟踢。楊格先開紀錄為隊友打咗枝強心針,我認為佢展現出嚟果種野心不時都幫到拉舒福特繼續嘗試突破同射門︰縱使佢已經三十三歲又唔算一流左閘,踢得差果陣仲要俾自己球迷噓,但佢份爭勝心真係對得住個隊長臂章。

至於達洛特拎到最佳球員全因佢敢上腳,出啲波弧度同落點又靚,雖然無交出助攻,但瘋狂傳中已經令到盧卡古喺前場俾到極大壓力對方。華倫西亞近兩年狀態有所下滑,如果今年呢位葡萄牙新仔能夠上位的確係好事。防守能力嚟講,相信佢都仲有幾多進步空間,後生仔年輕力壯始終會偏好出腳標波,希望更多出場時間會幫佢發展出更成熟嘅判斷能力,當然都要讚佢今場幾次單對單都守得住施斯隆喇。

有球迷表示馬達先係中路核心,我就認為佢只適合踢摩連奴嘅部份戰術,而且好需要有人幫佢掩護。下半場當靴里拉受壓時,馬達嘅觸球次數同創造能力就大幅下降,面對強隊時以守為先,好多時就會犧牲呢位防守一般嘅攻中。現代足球變化多端,加上進攻端無乜邊個球員特別穩定,相信聖誕快車都會繼續輪換上陣。

============
RS一系列鎖匙扣已登場,除左有曼聯歷來最偉大領隊費Sir外,仲有伊巴同迪神添,想要?黎呢度啦: http://bit.ly/RSkeychain
============
如欲購買曼聯官方產品,可到RS與曼聯官方網店United Direct合作的連結: http://bit.ly/RoyceUD
============
IG: https://www.instagram.com/roycemu

Royce Sports 曼聯.費格遜 一站式為您提供所有關於曼聯嘅一切, 您諗到嘅都有! 您諗到但我哋無嘅, 話我哋知, 我哋將佢實體化!你仲唔快d like?
https://www.facebook.com/RoyceMU/

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→