[Kuma出品] - 翻譯文:C朗與曼聯的道不同

Royce Sports 曼聯.費格遜 一站式為您提供所有關於曼聯嘅一切, 您諗到嘅都有! 您諗到但我哋無嘅, 話我哋知, 我哋將佢實體化!你仲唔快d like?
https://www.facebook.com/RoyceMU/

「更加固執己見。」這是來自費倫的原話。C朗的嚴厲要求導致了他在第二次效力曼聯時的失敗,同時亦失去了一點人心。
究竟發生了甚麼事?
這位葡萄牙巨星在和祖雲達斯關係斷裂後,在2021年夏天上演了一場遊子回家的戲碼,令人感動地回到了奧脫福球場。在皇家馬德里不斷刷新紀錄的他,發現自己在12年後,再次回到了英格蘭的土地上。

費倫說了甚麼?
當他重回球隊時,他的履歷上已經加上五次金球獎得主和一堆歐冠冠軍的頭銜,所以他只會期待他身邊的一切都要是最好的。曾為教練之一的費倫在訪問時透露,這一次夢想般的轉會是怎樣變成一場惡夢的。

「第二次看見他到來,他變得老了很多,亦更加堅強,和更加固執。他仍然有極高的標準,和他合作依然十分愉快。但我可能會說,我看見了一個更加堅強的心態。他曾經在曼聯;曾經在馬德里;曾經並依然在葡萄牙奮鬥。」

「我很喜歡這一點。因為他並不希望他的標準下降。他希望其他人能夠提升到和他一樣的標準,但有時這種處事方式就會讓你失去一些人心。我記得有幾次當他極力地推動球員時,他並沒有得到太多的回應和反應。這就是混亂的發生。」

「當你和頂級的人打交道時,這全部都是關於他們,他們到底能做到甚麼程度,和能夠去到多遠。他們會想回頭看,然後心想:嘩,我真成功。雖然我並不知道,因為我從來沒有和他有過討論,但我認為他自己可能也知道,曼聯不是他能夠做到這一點的地方,所以他需要去其他地方尋求挑戰。他依然是國家隊的一員。沒錯,他是在沙地阿拉伯,但他仍然有上場和入球,依然做著一切我們知道他可以在曼聯做的事。他的性格真的很好,總是努力訓練,充滿挑戰性。他亦會讓我、讓卡洛斯和費格遜作為領隊受到挑戰,但這一點很好,因為他可以令你去到另一個層次。」
從大局來看:
費倫亦補充,C朗第一次在球隊時喜歡怎樣一起工作。「03年的他,當時還是一個不切實際的邊鋒。他第一次來到的時候,最具挑戰的部分是他知道他將會成為世界上最好的球員。而他有自己的足球理解,但球隊則有另一個理解。他那時還是一個年輕的小孩,來自並出生在葡萄牙的他,為了一支像曼聯這樣的球隊,作出了犧牲,離開了他的舒適圈,並要以英格蘭和英國人的角度重新學習一切。」

「他有著一切的技能和心態,但我們和卡路士一直努力做的卻是讓他融入球隊,而他亦作出了非常出色的反應。他的職業道德和訓練都是完美的,這亦感染了其他球員。他們知道那裏有一個十分特別的人。在那一種環境,由於標準相當之高,其他球員知道這個人可以帶他們到達要去的地方,並且能夠重複做到這一點。他在這方面做得十分出色。」
接下來發生了甚麼:
「C朗在第一次效力時攻入了118球,亦獲得了他的第一個金球獎和歐聯獎盃。隨後在2022年11月結束的第二次效力期間,他在54場比賽攻入27球。他現在正在履行他和艾納沙的合約。在38歲的年紀依然沒有展露出在球會和國家隊層面的停滯。」


============
RS一系列鎖匙扣已登場,除左有曼聯歷來最偉大領隊費Sir外,仲有伊巴同迪神添,想要?黎呢度啦: http://bit.ly/RSkeychain
============
IG: https://www.instagram.com/roycesports
Royce Sports 曼聯.費格遜 一站式為您提供所有關於曼聯嘅一切, 您諗到嘅都有! 您諗到但我哋無嘅, 話我哋知, 我哋將佢實體化!你仲唔快d like?
https://www.facebook.com/RoyceMU/

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→