【Magazine】紀錄

number 3 於 29/06/2015 發表 收藏文章

求先送禮擒提到嘅車仔奪冠雜誌,
喺英國確實搶手,
最後佢只係帶到一本返香港。

好彩車仔亞太區官網仲有得賣,
大幅靚相不在話下,
仲有迪亞高哥斯達呢季每一個英超入波嘅慶祝動作睇,
應該fit儲書一族嘅車迷...

每本$83。

http://bit.ly/1HpmsJm

貝連奴

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: 車路士  迪亞高哥斯達  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→