FANPIECE港超挑戰番黎啦:南華 - 梁冠聰、 陳肇鈞及羅港威!

足總360 於 18/11/2016 發表 收藏文章

新一季,FANPIECE港超挑戰又番黎啦!今次派出一班慈幼小學嘅小學生同南華3位球員梁冠聰、陳肇鈞及羅港威係場上較量,小學生嘅移動城牆戰術令3位球員難以進攻!
今年仲有「唔準諗,即刻答」問答環節!直撃3位球員係球場外最真實嘅一面!

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→