【FANPIECE港超挑戰最後一擊:東方葉鴻輝,牛丸,勞高!】

足總360 於 15/04/2016 發表 收藏文章
https://www.youtube.com/watch?v=GMQx7FbNORI
唔經唔覺FANPIECE已經挑戰左8間港超球隊,壓軸挑戰東方三位猛人守門員葉鴻輝,主帥陳婉婷及中場勞高,玩辣辣壽司!有人食到要唱犯賤~

最後當然唔少得佢地嘅訪問,阿輝分享佢印象最深刻嘅進攻球員,牛丸分享對餘下幾場賽事嘅期望!

FANPIECE亦預告有壓軸挑戰,睇黎係挑戰葉鴻輝! 記得密切留意啦!

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→