從守門員角度 獨立分析港隊每個失球

【 日常賽後評 - 保羅再次成為眾矢之的 】

第四次出戰東亞足球錦標賽嘅香港隊,琴日喺茨城縣嘅鹿島鹿角主場進行第一場嘅決賽週賽事,最後港隊以 0:6 落敗於擁有主場之利嘅日本隊,而賽後見到有唔少朋友認為六個入球入面接近有一半門將保羅都要負較大嘅責任,一於借官方呢條較多角度嘅精華分享一下我自己對每一球嘅分析同睇法。

日本對香港 - 官方精華
https://www.youtube.com/watch?v=mIqQa-jHaK0
-------
2" 相馬勇紀 - 1:0
開波無耐已經有呢球離門大概 26 碼倒而且角度正中嘅罰球,相馬勇向近柱方向射一個內彎波,成功彎過人牆頂,保羅拍到都照入,令日本開波無耐已經領先 1:0。見到唔少人留言認為保羅可以做得更好,好似跳得唔夠高咁。
當我睇多幾次重播之後,其實發現保羅無論係做小跳步嘅時機定係落地動作都唔算有太大問題,睇到佢喺相馬勇紀掂波一刻跳起,然後我相信日本嘅反人牆係有遮擋到佢嘅視線,所以個波飛到去人牆頂,保羅嘅左腳先向後落地(因為終於見到個波飛緊去自己右手邊,向後令自己爭取時間做反應)作出第一個發力動作將重心轉向右手邊,然後右腳內收落地進行第二個發力動作加速向右,之後再做多一個橫移併步,左腳踏右,右腳再踏向外做出 Power Step 起跳飛撲,其實呢幾下個步法速度個人覺得亦都唔算特別慢。
最後飛到盡,個波較貼楣底下拍到個波都照入。我其實成日都有一個迷思,如果一個射得靚嘅波,龍門波皮都掂唔到就會好自然先欣賞射術而覺得守門員無嘢可以做,相反如果龍門掂到少少都照入,就會覺得佢明明都掂到少少點解救唔到?唔知大家對呢樣嘅睇法係點,歡迎留言分享下,但對於呢球我個人覺得問題無大家講到咁嚴重,掂到少少可能已經係盡曬力嘅結果。
「如果」佢可以早少少睇到個波嘅去勢左腳再早少少落地,或者「如果」佢唔做併步而做交叉步,又或者「如果」佢最後 Power Step 爆發力強啲,「可能」救到嘅機會會大啲?但實在好難講得埋,始終 no two shots are the same,加上剛剛開波無耐集中力都可能有分別,相信最清楚嘅都只有保羅自己。
呢一球比起怪責保羅,個人會偏向欣賞相馬勇紀嘅射術同埋日本隊反人牆嘅執行。
-------
20" 町野修斗 - 2:0
來自一個傳中之後嘅頭鎚,一傳一頂都算恰到好處。保羅同樣喺町野修斗頂中一刻向後跳小跳步,左腳先落地加力轉重心向右,右腳內收落地踩飛向右邊,可惜町野修斗頂得太靚,正路都無乜機會救到。
-------
22" 西村拓真 - 3:0
西村拓真喺禁區內接應傳球後避開兩個射遠柱入網。保羅成個過程大概一直留喺離門中心大概三至四碼嘅位置,明白佢想喺封位同反應時間當中搵個平衡,不過當西村拓真推大位嘅時候,佢選擇向前跳而唔係向後,個人認為可能未必係最好嘅決定。
之前都有提及過如果有時間加上射手唔係推橫而係推前然後射門,跳向前絕對可以幫助守門員進一步封窄直射嘅射門角度。不過當西村拓真喺禁區頂推橫一刻,射內彎波嘅機會正常會比直射大,加前本身保羅嘅企位同個波得返大概九至十碼嘅距離,可以反應同落地嘅時間實在非常之少。個人認為保羅如果可以喺西村拓真推橫嘅時候褪後一兩步可能會容許佢有多啲時間做反應同飛撲落地。
不過本身呢球西村拓真都處理得好好,其實保羅救到嘅機會本身都唔大,就算褪後咗最多可能由 20% 救到變成 30% 咁,所以呢球個人認為保羅似乎有做得更好嘅空間,但責任唔算大。
-------
40" 西村拓真 - 4:0
又係西村拓真,不過今次係一個差唔多離門三十碼嘅遠射。睇落明明係保羅手邊飛過但佢都救唔到,但其實睇返佢嘅小跳步落地動作就知個波應該有啲飄令佢有啲捉錯路。今次同樣保羅嘅小跳步起跳時機無乜問題,喺西村拓真掂波一下令自己雙腳凌空,不過今次佢先以右腳落地轉咗重心向左手邊,途中應該無省到其他球員下,個波似乎有少少突然改變方向由去緊保羅左手邊轉向右手邊,所以保羅需要立即將左腳踩落地,收返起右腳嘗試轉返重心向右。
但有做開運動嘅朋友都知,重心只要傾咗向一邊要突然轉向係好難,所以今次保羅應該就係畀個波初頭嘅去勢呃咗,令到自己重心傾向另一邊。呢個情況下翻身實在係極難,所以個波喺手邊飛過入網。呢球其實都令我諗起上季傑志踢亞冠對大阪櫻花嘅時候,保羅都失過一球類似嘅波,當然個波突然轉向一定難應付,但保羅係咪完全無嘢可以做呢,我又相信都唔一定,例如再集中啲睇清楚波嘅去勢或者提升外腳側向嘅力量令身體減速同埋轉向更加快同有效,都可能係其中一啲進步嘅空間嚟。
-------
55" 相馬勇紀 - 5:0
相馬勇紀嘅第二球,來自山根視来嘅一球傳中波,以後腳好精彩地射爆港隊嘅大門,保羅再次掂到少少都照入。本身咁樣後腳法其實無腳影捉都唔易救,再加上睇返慢鏡見到佢喺個波去到相馬勇紀嘅位置嘅時候,保羅嘅小跳步係雙腳落地,等於佢未必認為相馬勇紀會可以起到腳,又或者起到都只會射正中間。
所以當個波喺佢右手手邊飛過嘅時候,佢需要再用力提力右腳令佢落地,不過其實當刻反應已經因為雙腳落地後而慢咗,個波掂到右手一刻保羅嘅身體先有比較大嘅反應,隻手喺無施加力量嘅情況下撲唔走都係好正常嘅情況。咁保羅可以點做呢?其實正常都好少會估到相馬勇紀可以咁樣起到腳,如果叫佢一早做定 Block 或者 Spread Save 又好似唔太合理,而咁近距離要求佢小跳步可以即刻做到左腳先落地轉向右邊然後右腳用 foot save 或者右手撲出亦都唔易,或者可能當刻要諗定有起腳嘅可能,然後手臂做多少少預備落多少少力去擋出而唔係擋入個波?
-------
57" 町野修斗 - 6:0
最後一球,又係來自一球傳中波。當時水沼宏太喺右路傳出一球彈地波,就喺正保羅面前彈咗一下地,然後保羅想接但點知甩手,益咗企喺小禁區頂嘅町野修斗,執雞射入 6:0。相信呢球保羅都責無旁貸,或者可能有機會喺接之前畀嘗試衝頂嘅西村拓真同埋隊友勞列斯出腳影響到佢嘅預判,變相接唔實甩手。
當時已經失咗五球嘅情況下,心理上同集中力上唔多唔少總有啲影響,不過無論點都好,始終個波最後都無人掂到,加上佢已經決定出迎去接,只要處理得唔好就好大機會奶嘢,相信保羅自己都深明呢個道理,只係有心無力。

結論
相信保羅今場嘅表現都令唔少香港球迷再次大失所望,個人認為雖然過程未必有大家講到咁差,但似乎保羅喺各方面特別集中力上可能都有更進一步嘅空間。個人認為保羅暫時實在畀人感覺佢喺踢港隊嘅時候比較緊張,相反之前亞洲盃外圍賽對住阿富汗嘅「鵬哥」王振鵬雖然久疏戰陣,但喺應付唔同情況嘅表現似乎比起保羅更加穩定。

現時召咗入隊嘅除咗保羅之外,仲有理文嘅陳嘉豪以及冠忠南區嘅伍瑋謙,大家作為球迷會想餘下嘅東亞盃比賽繼續出保羅,定係比機會陳嘉豪或者伍瑋謙試下效果如何呢?
標籤: 門將  守門員  龍門  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→