Fanpiece – 7人石地球迷挑戰盃第一週戰況

Fanpiece – 7人石地球迷挑戰盃第一週賽事,A組第一場戰況就打得非常激烈,結果兩隊大比數打成3:3平手,各得一分。B組第一場晨友則以5:0大勝香島之友。A組第二場康契聯 5:1 擊敗浦和紅磡,B組由PUMA派出的代表隊Forever Faster就以3:1輕取F.C.Piece,當中Forever Faster的香港青年軍門將更有一球好靚嘅6碼波撲救,睇到觀眾拍爛手掌!

查看賽程及積分表:Fanpiece – 7人石地球迷挑戰盃

A組 - 小巨人3:3 RFC
https://www.youtube.com/watch?v=BwjvKChgFe8

B組 - 晨友 5:0 香島之友
https://www.youtube.com/watch?v=mcoOVUT3wkc
A組 - 康契聯 5:1 浦和紅磡
https://www.youtube.com/watch?v=-gznJfFNoa8

B組 - F.C.Piece 1:3 Forever Faster
https://www.youtube.com/watch?v=9fLktralLpA

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→