C朗炮彈式射球!!! 可惜被龍門擋到再中柱唔入......

球迷分享站 於 04/10/2011 發表 收藏文章
C朗呢球炮彈式射球充滿威力,可惜被龍門擋到再中柱唔入!

http://www.youtube.com/watch?v=h7Tl8PErBIU
標籤: C朗  炮彈式射球  中柱  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→