[QPR] 祖爾巴頓又場上打人 辯稱只是保護隊友 (附前科片段)

英超戰報! 於 22/02/2015 發表 收藏文章
https://www.youtube.com/watch?v=cVTl7GXyK1A場上犯案累累既昆士柏流浪中場隊長祖爾巴頓
尋晚又出事
係場上一次爭吵中無故打對方候城既中場候度史東
結果被罰出場
佢之後辯稱因為要保護隊友富隆係一次攔截後被對方球員包圍
所以做出呢樣"愚蠢"既動作

祖爾巴頓之前已數次犯案
係紐卡素時打布力般既摩頓柏達臣, 但球證睇唔到
但係係QPR數季前收咧對曼城既賽事, 佢就開踭後被趕出場, 再怒踢對方既阿古路!
一齊睇下
https://www.youtube.com/watch?v=q8T0VAJwZ3Y

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→