Azpilicueta 點讀?由艾斯派古達親自教你!

Azpilicueta 呢個字究竟點讀?艾斯派古達去左英國咁耐,都仲係好多人唔識讀佢個姓,就連車路士既隊友都只會叫佢做Dave;而係香港,大部份球迷亦只會叫佢AZP,咁Azpilicueta 到底點讀呢?由艾斯派古達督親自教你!

http://www.youtube.com/watch?v=zNA7XRvFDjU

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→