【Skysports】般尼教練戴治:和摩連奴之間不存在任何問題

車路士是最勁 於 27/02/2015 發表 收藏文章
【Skysports】般尼教練戴治:和摩連奴之間不存在任何問題
班尼斯在足總杯的比賽中踩踏馬迪,前者逃過了球證的處罰甚至連足總都宣稱將不予追究,而後者則因報復動作被停賽兩場。瀕臨降班的班尼斯在周六將面對史雲斯,球隊教練戴治堅稱班尼斯在被推的時候表現一直不錯,而且他和摩連奴之間不存在任何問題。般尼同車路士的關係一直沒有改變,他們的球會很棒,有傑出的教練員和球員,兩個球會之間發生的事情只是足球世界裡在所難免的小插曲而已。每位教練都會堅定地站在自己的球員和球隊一邊,他們可以選擇任何他們覺得合適的方式來指導球隊,我是這麼做的,其他人也是。班尼斯一直都表現不錯,雖然沒有達到最理想的狀態,但是我們都知道在英超這個層面,事情很容易就被媒體炒熱了,尤其當那些在圈中頗有聲望的人發出了強有力聲音的之後。不過對他而言經歷這個過程也是比較有趣的,畢竟之前這種事情從來沒在他身上發生過——這點我非常肯定。他是個堅強的小子,一直以來都對球隊有很大貢獻。隊內所有的球員和工作人​​員都支持他,現在是以後也是。我希望他在比賽中能放鬆心情打出他平常的狀態。原文


如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
 • Ng Chuu Huei
  Ng Chuu Huei 於 27/02/2015 評論 NO. 1

  Doesn't matter now....we chelsea fans wish you happy relegation bro

 • Hing Kuen Noctis
  Hing Kuen Noctis 於 27/02/2015 評論 NO. 2

  點會有問題,我諗摩佬根本無在意過佢

 • Tsz Wun Chung
  Tsz Wun Chung 於 27/02/2015 評論 NO. 3

  單面方冇

 • Alvin Sin
  Alvin Sin 於 27/02/2015 評論 NO. 4

  呢條垃圾太多垃圾先講既廢話

 • Calvin Wong
  Calvin Wong 於 27/02/2015 評論 NO. 5

  球證同足總問題

 • Ronny Chan
  Ronny Chan 於 27/02/2015 評論 NO. 6

  識做人

 • Otis Lai Chelsea
  Otis Lai Chelsea 於 27/02/2015 評論 NO. 7

  一個為榜首而戰,一個為護級而戰,出年唔知有無機會見都成問題,咁有咩問題。

 • Diego Lee
  Diego Lee 於 27/02/2015 評論 NO. 8

  你冇問題, 個球證有問題

 • Peter Lam
  Peter Lam 於 27/02/2015 評論 NO. 9

  唔通好似雲9爾咁咩,對住艾拿戴斯都咁認真,有失身份

快捷鍵:←
快捷鍵:→