Javi Funes | 台北紅獅的洪都拉斯小子|寶島足球故事

守拙 於 07/06/2019 發表 收藏文章
寶島足球故事系列,之前訪問過李茂、朱恩樂、班奇呢啲都係喺台灣比較為人熟悉嘅球員。今次訪問嘅人物,名氣比較少,佢係台企甲護級球隊台北紅獅球員 Javi Funes。

不如睇睇以下影片,聽吓佢嘅自我介紹先喇!讀書關係 留學台灣


就如佢喺影片所講,佢係黎自洪都拉斯,一個有九百萬人口、位於中美洲嘅國家。佢喺2013年隻身黎到台灣,第一年黎到先學咗中文,之後再入讀銘傳大學,修讀國際企業與貿易學士學位。上年畢業之後就順理成順修讀嗰個科嘅碩士課程。他都想之後繼續留喺台灣,只係未來暫時係未知之數。

足球解決所有煩惱

如果有人同你講佢一個人由中美洲走去亞洲嘅台灣讀書,你可能覺得嗰個人一定好難適應到。不過Javi Funes 就話,佢好快就融入到台灣。「台灣比起洪都拉斯真係好唔同,台灣好多高樓大廈,又好現代化,唔慣就實會有嘅!不過台灣人好熱心,幫我唔少。我亦認識到同樣講西班牙文嘅人,所有好快就安定落黎。」

踢波亦係佢解決問題嘅方法「仲有我黎到之後就好快開始喺到踢波,啲問題好容易解決。我唔開心,就會去踢波;我掛住屋企,又係去踢波。我踢波都幫我識到好多朋友,所以踢波都算幫我適應咗台灣。」

台灣、洪都拉斯分別

對一個洪都拉斯人黎講,台灣同洪都拉斯嘅生活文化差異有幾大?Javi 就話主要有三大唔同之處。「首先,我哋喺洪都拉斯都住喺一間間木屋入面,屋出面亦會有花園;喺台灣就要住喺高樓大廈,同大自然有啲距離。第二,食物方面好唔同,食嘅嘢係完全唔一樣!最後就係人互相溝通嘅方式。台灣人會互相尊重,講嘅都比較有禮貌、比較細聲啲。喺我嘅國家,大家都冇乜禮貌,講嘢又超大聲,郁啲就會鬧交!洪都拉斯人就算喺公眾地方都會大聲放咁音樂,佢哋冇台灣人咁尊重人!」


台北紅獅隊內
Javi效力嘅台北紅獅,大家可能認識唔深,等佢介紹下先。「台北紅獅有十五個台灣本地球員,其他人分別黎自美洲、非洲等等。球隊亦非常年輕。我喺球隊過得好好,球隊有好多外援,我好容易同佢哋相處,隊內台灣球員就可以協助到我認識呢度嘅文化。隊內氣氛好好,大家就好似朋友咁。」


每日生活繁忙

咁平日佢哋生活係點?「我哋紅獅唔係職業隊,所以大家朝早都番工番學,夜晚先練波。大概夜晚八點先開始練波,所以番到屋企都已經夜晚十一點,冇乜時間剩底去娛樂。每日都係番學、做 gym 同練波。」

拒踢台灣隊

Javi 及後提到中華台北代表隊主教練蘭卡斯特希望佢踢代表隊,不過Javi就拒絕代表。「我記得之前Gary White搵過我,今年蘭卡斯特都有搵我,佢哋希望我踢代表隊……不過我都拒絕咗!如果我係一個更好嘅球員,或者我會嘗試,但係我知我唔係。我只係一個業餘足球員,台北紅獅係無俾過人工我。」


台灣係一片樂土

Javi 亦認為台灣係一片樂土。「呢度好安全、亦好自由。台灣係一個治安超好嘅國家,行出街唔會俾人偷嘢或者打劫,比起我國家安全得多。我同時好開心可以喺度踢波,因為我國家裡面係好難踢到波。呢度交通都好方便。我希望台灣人可以珍惜呢一切,我唔明白點解有政客會想台灣痴去中國嗰面。」

發展足球 先製造宿敵爭霸

Javi 覺得台灣足球搞唔起,係因為本地無一啲好強烈嘅競爭。「台灣本土足球根本無乜國仇家恨,可能就係搞唔起嘅主因。有仇口、有宿敵會係好事,佢哋嘅比賽可以更受到關注。足總或者可以嘗試發展城市足球,每個城市整一隊入台企甲,或者可以吸引到每個地區去撐場支持自己人。台灣足協亦應該將代表隊賽事全部設定為免費入場,等更多人入場。」


如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→